> > >


( . eparchia)
(1 .)
(1 .)
(1 .)
( . 290)
( . episkopos)
() ( . epitimion -
( . epitrachelion)
(?-1682)
( . 315-403)
( . 298)
( 1380 - 1418-22)
(?-1675)
( . 298)
(Jeppesen) (1858-1930)
(Jeppesen) (1892-1974)
( . 251)
: