> > >


:
[1] 2
( ..1)
(Tiahuanaco)
(Tibaldi) (1527-96)
(Tiberius) (42 . . - 37 . .
(Tibesti)
-
()
( - )
(Thibaud) (1880-1953)
(Theobald) ( . 1929
(Tevere)
(Tibullus) ( . 50-19 . .
( - )
( )
() ( . . 230
( . Tiegel)
( )
( ) (van Tieghem) (1839-1914)
I
III
( . thigma - ) (
()
II (95-56 . .)
()
() ( ) (1856-195 ..1
(1879-1950)
(Thies)
(1781-1857)
-
() (Tilho) (1875-1956)
()
(Tieck) (1773-1853)
( . tijk)
( . tic)
(Tikal)
(1653-1724)
( )
(1893-1970)
( . thixis - trope - )
(1856-1920) .
() (Tilbergs) (1880-1972)
(Tilburg)
(Tilden) (1842-1926)
() (1843-191 ..1
(Tilly) (1559-1632)
( . till - )
(Tillich) (1886-1965)
(1839-1899/1900)
( . thyllis - )
-
(Tilmanis) (1900-80)
(Tilvytis) (1904-69)
( . tilde)
()
(1905-77)
(Tiemann) (1848-99)
-
(5-4 . . .)
( . timar)
(4-3 . . .)
(1818-93)
(1930-82)
(1886-1970)
( 1966 )
(1838-1920)
(1843-1920)
(imisoara)
(1785-1820)
(imm) ( ) (1820-1895)
(immermans) (1886-1947)
(2--5-)
()
(1- . 1 . . .)
(1 .)
(Timoneda) ( . 1490 - . 1583
(1915-90)
() ( . . 319
(1862-1936)
(imor)
(imor Sea - )
( . 1936)
( . 1555-163..1)
(1903/04-84)
(1902-82)
( . 1918)
( . 1928)
- (1900-8 ..1)
( . 1935)
(1 .)
(1- . 4 . . .)
( . . 3 .)
(3 . . .)
(imoshenko) (1878-1972)
( . )
(1895-1970)
( . tympanon)
( . ) (. tympanon
(imrava) ( .
() (1336-1405)
-
()
()
()
(inbergen) (1907-88)
(1903-94)
(ing) ( . 1936
(Tindal) (1655-1733)
( . )
(Tindale) ( .1484-1536
(Tyndall) (1820-93)
()
()
(Tintoretto) ( . .
(1887-1947)
(1913-56)
()
()
() ( .
( )
()
( . typos - )
()
( . typos - )
( . typos - grapho - )
()
( ...)
( ...)
(1750-99)
( . ti)
()
()
( . tirad)
(Tiradentes) ( . .
( . tirag)
( . tyrannos)
(Tirana)
( . tyrannis)
( . thyra - ...)
( . tire)
()
[ . (glandula) thyreoidea -
()
( . thyra - )
(Tirpitz) (1849-1930)
(Mare Tirreno)
()
(Tirso de Molina) ( .
(2- . 7 . . .)
()
(Tisza) (1861-1918)
( . Tisz)
(1830-1902)
()
() (Tiselius) (1902-7 ..1
(Tiso) (1887-1947)
(Tissandier) (1891-1945)
(Tissandier) (1843-99)
(Thiessen) (1899-1990)
(Thyssen)
- ()
(isserand) (1845-96)
(1897-196 ..1)
( )
(1 .)
(itus) (39-8 ..1
( . itanium)
(Titanic)
()
( )
(Titicaca)
( . titlos - )
(Thietmar von Merseburg) (975-1018)
( ) (Broz Tito) (1892-1980)
( . 1947)
( . 1933)
(1934-87)
( . 1935)
(1843-94)
( . 1935)
( . 1942)
()
( )
( . titr)
(Titta Ruffo) ( . . ) (1877-1935
(Tytuvenai) ( 1917 )
( . titulus - )
()
()
:
[1] 2