> > >


(1904-86)
(Hrdlicka) (1869-1943)
( . 1913)
(1894-1984)
( . chrestomathei)
( . 1939)
(1836-1906)
-
( . 280-208/205 . .)
( . chrysobullon)
( . chrysos - elephas - )
() ( . . 319
( . 1925)
1907
()
( . 1908)
( . 1927)
- ()
- ()
- () . 194
[ . -
(Hristic) (1885-1958)
(Christo) ( . . ) (. 1935
(1914-93)
(1875-1941)
( . 251)
( ) (4 . . ? - . 30 . .
( ) (4 . . ? - . 30 . .
( . 1609)
( . Chromium)
: CrO
( )
( . Manganum - )
( . chrom)
( . chromatismos - )
( . chrom)
( . chrom)
( . chroma - . affinis - )
( )
... ( . chroma - )
(1904-77)
. -
( )
( ... . plastos - )
( ... )
( ... ...)
( )
( ... . soma - )
( ... )
( ... . axia- )
( . chronos - )
( . chronik)
... ( . chronos - )
( ... ...)
( ... ...)
( ... ...)
( ... ...)
()
(1892-1962)
(1807-70)
(1901-61)
( . 1933)
( . krystallos - )
(1810-85)
(1894-1971)
(1897-1962)
( . 1932)
(1910-53)
: